AMP SAC-SM(左)     AMP SAC-LG(右)

  • パッド入りのベースコンボアンプ用キャリングケース
  • AMP SAC-SM / 対応製品: SHEN-CPK8T ‚ SHEN-CPK10T
  • AMP SAC-LG / 対応製品: SHEN-CPK10T

STL-BAG

パッド入りのヘッドアンプ専用キャリングケース
対応製品:Shuttle3.0
∗;価格¥10,500

パッド入りのShuttleMAXシリーズ専用キャリングケース